top of page
Banner-AAVM1.png

จะไปออสเตรเลีย วีซ่าอะไรดี

สำหรับคนไทยแล้วหากต้องการเดินทางไปยังประเทศออสเตรเลียเราต้องขอวีซ่าก่อน แล้ววีซ่าอะไรล่ะที่จะเหมาะกับเรา


วีซ่าที่จะเข้าประเทศออสเตรเลียนั้นมีหลากหลายประเภทมาก ในที่นี้เราจะกล่าวถึงวีซ่าหลักๆที่คนไทยมักขอกัน


1. วีซ่าท่องเที่ยว - วีซ่านี้เหมาะสมสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางมาท่องเที่ยวพักผ่อน ณ ประเทศออสเตรเลีย หรือผู้ที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมในระยะเวลาสั้นๆ ไม่ว่าจะอย่างเป็นทางการหรือเพื่อความบันเทิง หรือการศีกษาหลักสูตรระยะสั้น หรือเพื่อเยี่ยมเยียนญาติพี่น้องเพื่อนฝูง อายุของวีซ่านั้นแตกต่างกันไปแล้วแต่สถานการณ์ของแต่ละคน ปกติวีซ่าจะมีทั้งแบบเดินทางเข้าประเทศได้ครั้งเดียวและพำนักได้นาน 1 เดือน 3 เดือน หรือ 6 เดือน และแบบเดินทางเข้าออกประเทศได้บ่อยครั้งภายใน 1 ปีโดยพำนักอยู่ที่ออสเตรเลียได้ไม่เกินครั้งละ 3 เดือน ข้อจำกัดที่สำคัญของวีซ่าท่องเที่ยวคือ ผู้ที่ถือวีซ่าท่องเที่ยวไม่ได้รับอนุญาติให้ทำงานได้ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และหากวีซ่าติดข้อจำกัด No Further Stay จะไม่สามารถต่อวีซ่าใดๆในประเทศออสเตรเลียได้


2. วีซ่านักเรียน- ในแต่ละปีมีผู้ที่เดินทางมาศึกษาต่อที่ประเทศออสเตรเลียมากมาย วีซ่านักเรียนจะมีหลากหลายประเภทตามระดับการศีกษาที่ผู้สมัครต้องการมาศีกษา ดังนี้

 • เรียนภาษา

 • เรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

 • เรียนสายวิชาชีพ (Vocational training) เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการมาศึกษาในสายอาชีพซึ่งมีตั้งแต่ระดับ Certificate II, III, IV, Diploma และ Advanced Diploma

 • เรียนต่อระดับสูง เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการมาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท(coursework) , Graduate Certificate

 • เรียนต่อระดับปริญญาโทหรือเอกโดยการวิจัย

โดยทั่วไปผู้ถือวีซ่านักเรียนจะได้รับอนุญาติให้ทำงานได้สัปดาห์ละไม่เกิน 20 ชั่วโมง รวมถึงผู้ที่ถือวีซ่าติดตามนักเรียน


หากนักเรียนยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ต่ำกว่า 18 ปี) ผู้ปกครองอาจจะสามารถขอวีซ่าผู้ปกครองนักเรียนมาอยู่ดูแลบุตรหลานที่ออสเตรเลียได้ แต่ผู้ปกครองจะไม่สามารถทำงานได้


3. วีซ่าสำหรับสมาชิกในครอบครัว- เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการติดตามครอบครัวมาพำนักอยู่ในประเทศออสเตรเลียเป็นการถาวร ซึ่งมีวีซ่าหลายประเภทดังนี้

 • วีซ่าสำหรับคู่ครอง ไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสกันหรือไม่ได้จดทะเบียนแต่ใช้ชีวิตร่วมกันฉันท์สามีภรรยามาไม่ต่ำกว่า12 เดือน รวมไปถึงคู่ครองเพศเดียวกัน โดยจะต้องมีคู่ครองที่ถือสัญชาติออสเตรเลียหรือถือวีซ่าถาวรออสเตรเลียเป็นสปอนเซอร์

 • วีซ่าคู่หมั้น สำหรับผู้ที่มีความประสงค์ที่จะเดินทางมาเพื่อแต่งงานและใช้ชีวิตอยู่กับคนรักที่เป็นชาวออสเตรเลีย หรือผู้ที่ถือวีซ่าถาวรของออสเตรเลีย

 • วีซ่าสำหรับพ่อแม่ที่สูงอายุ โดยผู้สมัครจะต้องอยุ่ในวัยเกษียณตามกฏของประเทศออสเตรเลีย และมีลูกที่เป็นชาวออสเตรเลีย หรือผู้ที่ถือวีซ่าถาวรของออสเตรเลียเป็นสปอนเซอร์

4. วีซ่าทำงาน- วีซ่าทำงานมีหลายประเภทดังนี้

 • Skilled independent visa สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติและความสามารถในด้านที่ประเทศออสเตรเลียยังขาดแคลน อาทิเช่น นักบัญชี พ่อครัว เป็นต้น ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องได้คะแนนการตรวจสอบคุณสมบัติไม่น้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ มีนักเรียนไทยมากมายมาศึกษาต่อเพื่อจะได้สมัครวีซ่าประเภทนี้ได้ ซึ่งวีซ่านี้เป็นวีซ่าถาวรอายุ 5 ปี และสามารถต่ออายุได้เรื่อยๆหากยังพำนักอยู่ที่ออสเตรเลียเป็นการถาวร

 • Skilled sponsored visa เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่สามารถสมัครวีซ่าประเภทแรกได้เพราะคะแนนไม่ถึง แต่มีญาติที่เป็นพลเมืองถาวรที่นี่รับรองให้ หรือรัฐบาลรับรองให้

 • Skilled regional sponsored visa สำหรับผู้ที่ต้องการทำงานและพำนักอาศัยอยู่ในเขตบางเขตของออสเตรเลีย

 • Employer nomination scheme สำหรับผู้ที่มีนายจ้าง/บริษัทในออสเตรเลียรับรองการจ้างงาน

 • วีซ่าทำงานชั่วคราว 482 สำหรับผู้ที่มาทำงานในออสเตรเลียชั่วคราวโดยมีนายจ้าง/บริษัทรับรอง

 • วีซ่าท่องเที่ยวและทำงาน (Work and Holiday) สำหรับผู้ที่มีอายุระหว่าง 18-30 ปีที่ต้องการมาท่องเที่ยวในออสเตรเลียและทำงานระยะสั้นๆเพื่อเป็นทุนทรัพย์ ในการท่องเที่ยวภายใน 1 ปี

5. วีซ่าธุรกิจ

 • วีซ่าเพื่อติดต่อธุรกิจ (Business visitor visa) - เหมาะสำหรับนักธุรกิจที่ต้องการเดินทางมายังประเทศออสเตรเลียเพื่อติดต่อลูกค้า หรือเข้าร่วมประชุมสัมมนา วีซ่านี้มีสองประเภท ระยะสั้น และ ระยะยาว

  • ระยะสั้น วีซ่าจะมีอายุ 1 ปี สามารถเดินทางเข้าออกประเทศได้บ่อยครั้ง แต่สามารถพำนักอยู่ในประเทศออสเตรเลียได้ไม่เกินครั้งละ 3 เดือน

  • ระยะยาว วีซ่ามีอายุถึง 10 ปี หรือตามอายุของพาสปอร์ต (หากพาสปอร์ตมีอายุน้อยกว่า 10 ปี) สามารถเดินทางเข้าออกได้บ่อยครั้ง แต่พำนักอาศัยในออสเตรเลียได้ครั้งละไม่เกิน 3 เดือน

 • หากต้องการที่จะพำนักอยู่ในออสเตรเลียเป็นการถาวร ควรสมัครวีซ่าธุรกิจ Business visa แทน

 • วีซ่าสำหรับเจ้าของธุรกิจ เป็นวีซ่าชั่วคราวสำหรับเจ้าของธุรกิจที่ต้องการมาทำธุรกิจในประเทศออสเตรเลีย

 • วีซ่าสำหรับนักลงทุน ซึ่งมีอายุนานถึง 4 ปี

รายละเอียดของวีซ่าประเภทต่าง ๆ สามารถอ่านได้ที่เว็บไซต์ของ Department of Home Affairs (https://immi.homeaffairs.gov.au)


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page