top of page
Banner-AAVM1.png

รวมวีซ่าทำงาน ออสเตรเลีย

ออสเตรเลียมีวีซ่าสำหรับทำงานหลากหลายประเภทมาก มีทั้งวีซ่าระยะสั้น วีซ่าชั่วคราว และวีซ่าถาวร คุณสมบัติของผู้สมัครขอวีซ่าก็แตกต่างกันไปตามประเภทของวีซ่า มีทั้งประเภทไม่ต้องมีทักษะ หรือต้องมีทักษะที่ออสเตรเลียกำลังขาดแคลน


เพื่อความง่ายต่อการเลือกประเภทวีซ่าทำงานที่เหมาะสมกับเรา จึงได้มีการรวบรวมประเภทวีซ่าทำงานทั้งหมดที่คนไทยสามารถสมัครได้ พร้อมทั้งคุณสมบัติเบื้องต้นมาให้พิจารณากัน (ข้อมูลจากเว็บไซต์ของ Department of Home Affairs ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2022)


ในบทความนี้จะมีการแบ่งประเภทวีซ่าทำงานออกเป็น 3 ประเภท คือ

 1. วีซ่าระยะสั้น - ส่วนใหญ่ไม่ต้องมีทักษะเฉพาะทางในการทำงาน สามารถเรียนรู้ได้ง่ายจากการปฏิบัติงาน

 2. วีซ่าทำงานชั่วคราว - ต้องมีความรู้และทักษะเฉพาะทาง เป็นอาชีพที่ขาดแคลน และอาจจะสามารถขอวีซ่าถาวรได้หลังจากถือวีซ่าไปแล้ว 3 ปี ส่วนใหญ่ต้องมีนายจ้างสปอนเซอร์ ญาติสปอนเซอร์ หรือได้รับการเสนอชื่อจากรัฐ ไม่เช่นนั้นจะต้องเรียนจบในสาขาที่กำหนดและมีคุณสมบัติด้านอื่นๆครบ

 3. วีซ่าทำงานถาวร - ส่วนใหญ่ต้องมีนายจ้างสปอนเซอร์ ญาติสปอนเซอร์หรือได้รับการเสนอชื่อจากรัฐ หากจะขอด้วยคุณสมบัติของตนเองจะต้องมีคะแนน Point test สูงมาก เพราะการคัดเลือกจะเลือกจากผู้ที่มีคะแนนสูงสุดในสาขาอาชีพนั้นๆก่อน

วีซ่าทำงานระยะสั้น

Subclass - ชื่อวีซ่า

คุณสมบัติเบื้องต้น

462 - Work and Holiday visa

 • อายุ 18-30

 • การศึกษาขั้นต่ำ - ปริญญาตรี

 • ภาษาอังกฤษ - IELTS 4.5

 • เงิน $5000

 • ไม่ต้องมีนายจ้างสปอนเซอร์

 • ไม่สามารถมีคนติดตามได้

 • ต้องกดโควต้าให้ทันด้วยตัวเอง ไม่สามารถใช้เอเจนต์ได้ (ไทยได้โควต้าปีละ 2000 คน)

408 - Australian Government endorsed events (COVID-19 Pandemic event)

 • ไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศออสเตรเลียหลังวีซ่าหมดได้เนื่องจาก COVID-19 travel restrictions และไม่สามารถยื่นขอวีซ่าประเภทอื่นได้

 • ทำงานในสาขาที่ขาดแคลนขั้นวิกฤต

  • Agriculture

  • Food processing

  • Health care

  • Aged care

  • Disability care

  • Child care, and

  • Tourism and hospitality

 • สมัครได้จากในประเทศออสเตรเลียเท่านั้น

400 - Temporary Work (Short Stay Specialist)

 • มีความรู้ความสามารถระดับผู้เชี่ยวชาญที่ออสเตรเลียไม่มี

 • ต้องเป็นงานชั่วคราว ไม่เกิน 6 เดือน เช่น ไปติดตั้งระบบเฉพาะ ที่ออสเตรเลียหาผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ไม่ได้

 • มีจดหมายรับรองจากนายจ้าง

หมายเหตุ: วีซ่าเกษตรกรรม ตอนนี้ยังไม่อนุมัติสำหรับคนไทย จึงไม่ขอนำเสนอข้อมูลใดๆที่อาจจะนำไปสู่ความเข้าใจผิดได้


วีซ่าทำงานชั่วคราว

​Subclass - ชื่อวีซ่า

S/N

PT

PR

SOL

English

Work

SA

Age

482 - Temporary Skill Shortage (Short-term stream)

Employer Sponsored

No

No

Yes

IELTS5 (at least 4.5)

2 Years

Yes

-

​482 - Temporary Skill Shortage (Medium-term stream)

Employer Sponsored

No

Yes (SC186)

Yes

IELTS5 (all)

2 Years

Yes

-

​485 - Temporary Graduate (Graduate Work stream)

-

No

No

Yes

IELTS6 (at least 5)

-

Yes

<50

485 - Temporary Graduate (Post-Study Work stream)

-

No

No

No

IELTS6 (at least 5)

-

No

<50

476 - Skilled—Recognised Graduate

-

No

No

Completed an engineering course

IELTS6 (at least 5)

-

No

<31

491 -Skilled Work Regional (Provisional)

Family Sponsored or nominated and invited

65

Yes (SC191)

Yes

IELTS6 (all)

-

Yes

<45

494 - Skilled Employer Sponsored Regional (Provisional) (Employer Sponsored stream)

Employer Sponsored

No

Yes

Yes

IELTS6 (all)

3 Years

Yes

<45

​Subclass - ชื่อวีซ่า

S/N

PT

PR

Invest

English

Work

Age

188 - Business Innovation and Investment (Provisional) (Business Innovation stream)

Nominated

65

Yes (SC888)

-

IELTS4.5 (at least 4)

Yes

<55

188 - Business Innovation and Investment (Provisional) (Investor stream)

Nominated

65

Yes (SC888)

$2.5M

IELTS4.5 (at least 4)

3 Years

<55

188 - Business Innovation and Investment (Provisional) (Significant Investor stream)

Nominated

No

Yes (SC888)

$5M

IELTS4.5 (at least 4)

-

-

188 - Business Innovation and Investment (Provisional) (Premium Investor stream)

Nominated & Invited

No

Yes (SC888)

$15M

IELTS4.5 (at least 4)

-

-

188 - Business Innovation and Investment (Provisional) (Entrepreneur stream)

Nominated & Invited

No

Yes (SC888)

-

IELTS6 (all)

-

<55

S/N = Sponsored/Nominated จะต้องมีนายจ้างเป็นสปอร์นเซอร์ ญาติสปอร์นเซอร์ หรือได้รับการเสนอชื่อจากรัฐและได้รับจดหมายเชิญให้ยื่นวีซ่า

PT = Point Test คะแนนขั้นต่ำที่ต้องได้จากระบบการใช้คะแนนในการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร ประกอบด้วย อายุ การศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และอื่นๆ

PR = Pathway to PR สามารถขอวีซ่าถาวรได้หลังจากถือวีซ่านี้ได้อย่างน้อย 3 ปี

SOL = Skilled Occupation List

Invest = จำนวนเงินที่ต้องนำมาลงทุนในออสเตรเลีย (หน่วย ล้านเหรียญออสเตรเลีย)

English = ระดับภาษาอังกฤษขั้นต่ำ (IELST หรือเทียบเท่า)

Work = ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย(ปี)

SA = Skill Assessment ผ่านการประเมินทักษะ (คุณวุฒิและประสบการณ์การทำงาน)โดยหน่วยงานเฉพาะทางของออสเตรเลีย


วีซ่าทำงานถาวร

Subclass - ชื่อวีซ่า

S/N

PT

SOL

English

Work

SA

Age

186 - Employer Nomination Scheme visa (Direct Entry stream)

Employer sponsored

No

Yes

IELTS6 (all)

3 Years

Yes

<45

186 - Employer Nomination Scheme visa (Temporary Residence Transition stream)

Employer sponsored

No

Yes

IELTS6 (all)

3 Years

Yes

<45

189 - Skilled independent visa (Points-tested stream)

No

65

Yes

IELTS6 (all)

-

Yes

<45

190 - (Skilled Nominated visa)

Nominated and Invited

65

Yes

IELTS6 (all)

-

Yes

<45


댓글


댓글 작성이 차단되었습니다.
bottom of page