top of page
Banner-AAVM1.png

เรียนที่ออสเตรเลีย ดีอย่างไร

ออสเตรเลียเป็นประเทศอันดับต้นๆสำหรับคนที่คิดจะไปเรียนต่อต่างประเทศ ไม่ใช่เฉพาะคนไทยแต่รวมถึงคนทั่วโลกด้วย การศึกษาต่อที่ออสเตรเลียดีอย่างไร ทำไมใคร ๆ ถึงอยากไปเรียนต่อที่นั่น


การศึกษาของออสเตรเลียนั้นได้รับการรับรองวิทยฐานะจากหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก เพราะออสเตรเลียมีระบบ Australian Qualifications Framework หรือ AQF ซึ่งเป็นแนวทางสำหรับทุกประเทศทั่วโลกสามารถเปรียบเทียบระดับการศึกษาของออสเตรเลียกับระดับการศึกษาท้องถิ่นได้ง่าย


เนื่องด้วยออสเตรเลียเป็นผู้นำทางด้านการศึกษาของโลกมากว่า 20 ปี ระบบการศึกษาของออสเตรเลียได้มีการวางรากฐานมาเป็นอย่างดี ดังนั้น นักเรียนต่างชาติจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงสุด


ข้อดีของการมาเรียนต่อที่ออสเตรเลีย

  • ออสเตรเลียใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ ดังนั้น ออสเตรเลียจึงเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่นักเรียนต่างชาตินิยมมาเรียนภาษาอังกฤษ และเป็นจุดเริ่มต้นในการเรียนต่อระดับต่างๆ

  • ทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชนของออสเตรเลียมีทุนการศึกษาแก่นักเรียนต่างชาติมากมาย แต่ละปี รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนต่างชาติเป็นเงินมากถึง 200ล้านเหรียญผ่านโครงการต่างๆ หนึ่งในวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือให้นักเรียนนักศึกษาจากประเทศกำลังพัฒนาได้นำวิชาความรู้กลับไปพัฒนาประเทศของตนเมื่อสำเร็จการศึกษา

  • มหาวิทยาลัยของออสเตรเลียมีคุณภาพสูง มีมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆของประเทศ ติดอันดับหนึ่งใน 100 มหาวิทยาลัยโลกถึง 7 แห่ง

  • ออสเตรเลียให้ความสำคัญกับงานวิจัยมาก ดังนั้น หลายๆสถาบันการศึกษาจึงขึ้นชื่อในด้านงานวิจัย อีกทั้งได้รับการสนับสนุนที่ดีจากทางรัฐบาลและเอกชนด้วย

  • การศึกษาทางด้านวิชาชีพ (Vocational Education Training, VET) เป็นระดับการศึกษาที่นิยมอย่างยิ่งจากนักเรียนต่างชาติ เพราะเป็นการเรียนรู้มุ่งไปสู่การทำงานโดยเฉพาะ การเรียนการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง บางรายวิชามีการฝึกงานเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ และการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติอยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมาย Education Services for Overseas Students (ESOS) Act 2000 ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าได้มาตรฐานเฉกเช่นเดียวกันกับชาวออสเตรเลียและได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายแน่นอน

  • การเรียนต่อที่ออสเตรเลียอาจจะมีค่าใช้จ่ายสูง เมื่อเทียบกับค่าครองชีพในหลายๆประเทศ แต่ออสเตรเลียอนุญาตให้นักเรียนต่างชาติทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย หากแต่ไม่เกิน 40 ชั่วโมงต่อสองสัปดาห์ ซึ่งนับว่าช่วยให้นักเรียนต่างชาติสามารถมีรายได้มาช่วยค่าใช้จ่ายระหว่างเรียนต่อได้ นักเรียนยังได้รับอนุญาตให้ทำงานเต็มเวลาได้เมื่อสถาบันการศึกษาปิดภาคการศึกษาอีกด้วย

  • โอกาสในการฝึกงานหลังจบการศึกษา ออสเตรเลียมีวีซ่าให้แก่นักเรียนที่เมื่อจบการศึกษาแล้วสามารถอยู่ต่อเพื่อหาประสบการณ์การทำงานในออสเตรเลีย ซึ่งเป็นการต่อยอดในการเรียนรู้ และเพิ่มพูนโอกาสในการทำงานให้แก่นักเรียนเมื่อกลับไปยังประเทศของตน

  • มีโอกาสในการได้วีซ่าทำงานหรือวีซ่าถาวรเพราะออสเตรเลียยังขาดแคลนแรงงานในอีกหลายๆด้าน ผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด อาจจะมีสิทธิ์ขอวีซ่าเพื่อทำงานเต็มเวลาที่ออสเตรเลียได้ ทั้งวีซ่าชั่วคราวและถาวร

  • ออสเตรเลียถือว่าเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม เป็นโอกาสที่ดีที่นักเรียนจะได้เรียนรู้ผู้คนและวัฒนธรรมจากหลายๆประเทศไปในตัวนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน นอกจากได้เรียนภาษาอังกฤษสำเนียงออสซี่ นักเรียนยังจะได้ฝึกฝนและคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษสำเนียงชาติอื่นๆอีกมากมายด้วยโพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

コメント


コメント機能がオフになっています。
bottom of page